Tabulka emisních tíd k placení ekologických daní.
EURO 0
(10 000 K)
EURO 1 (5000 K) EURO 2 (3000 K) EURO 3 (bez poplatku)
R
15.02
R 83.02 B,C R 83-03 B,C R 83.05A
R
15.03
91/441 R 83-04 B,C 98/69A
R
15.04
93/59 94/12 1999/102A
R
83.00
96/44 2001/1A
R
83.01 B,C
96/69 2001/100A
89/458 98/77 2002/80A
2003/76A
2006/96A